Změna domén

Autorizace změn u objektu

Prostřednictvím registrátora ACTIVE 24 bylo požádáno o provedení níže uvedených změn. Pomocí tlačítka "souhlasím" můžete změny potvrdit nebo je odmítnout tlačítkem "nesouhlasím".

Změna držitele domény se provádí pouze na centrálním registru CZ.NIC.

Data change within the object

By registrar ACTIVE 24 was requested to proceed with updates of items stated below. With the button "confirm" you can verify it or with the button "reject" you can cancel it.

The domain holder will be changed only at the central registry CZ.NIC.