Technická kvalita webhostingových služeb

Hardware

Vzhledem k požadavkům na stabilitu využíváme pro provoz všech služeb, systémů a aplikací pouze značkové servery Hewlett-Packard nebo DELL, síťové prvky od firem Juniper a Cisco nebo pro zajištění napájení inteligentní PDU od APC
Výběr veškerého hardware vychází z:

Technologie vysoké dostupnosti

Všechna zákaznická data jsou uložena na mirrorovaném storage clusteru. Primární cluster se nachází v datacentru DC Tower a sekundarní v datacentru Casablanca. Data se několikrát denně zálohují v rámci primárního clusteru a jeho obsah se pravidelně překlápí na sekundarní cluster, který je připraven pro poskytování dat v případě problémů s primárním clusterem.
Služby na platformě Windows jsou provozovány na Hyper-V clusteru, který zajišťuje vysokou dostupnost našich služeb. Na jednotlivých fyzických serverech jsou pomocí technologie Hyper-V virtualizovány jednotlivé servery, které se v případě havárie HW automaticky zmigrují na ostatní fyzické servery. K tomu napomáhají funkce Live a Quick Migration.

Využívané operační systémy

Poskytovatel na svých serverech i serverech zákazníků využívá jak OS Linux tak i Windows Server 2012 (a Windows Server 2008) s technologií Hyper-V. Společným rysem pro obě platformy je velmi rychlá a promyšlená aktualizace všech systémů tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra stability a zabezpečení pro naše zákazníky. Další společnou vlastností jsou pak poměrně specifická nastavení našich systémů, která využívají našich dlouholetých zkušeností s provozováním hostingových služeb a tvoří velmi cenné know-how naší společnosti.

Datová centra, konektivita a bezpečnost

Provozujeme dvě nezávislá a fyzicky odlehlá datová centra v Praze (DC TOWER, Casablanca), odkud je poskytována naprostá většina našich služeb. Dále disponujeme několika dalšími datovými centry v Evropě. Větší počet datových center zákazníkům zajišťuje jedinečnou bezpečnost jejich dat a výrazné snížení rizika jejich nedostupnosti z Internetu v případě výpadku jednoho z nich.
Primárním datovým centrem Poskytovatele je DC TOWER, sekundárním datovým centrem je Casablanca. Obě datová centra patří mezi špičku v rámci Evropy a nabízejí tyto základní parametry:


a) Konektivita

Kapacita našich internetových linek je vždy dostatečně předimenzována oproti reálným potřebám provozu, v současné době je kapacita našich linek využívána ve špičkách z 5 %.

 

b) Bezpečnost, parametry prostor a napájení

 

Pro zamezení negativních vlivů technických infrastruktur jiných klientů (zahlcení sítě napadenými systémy apod.) využíváme též standardních metod jako:

Bezpečnost provozu je tedy ve všech ohledech zajištěna plnou redundancí všech využívaných technologií.

Samozřejmostí pro poskytovatele hostingových služeb našeho významu je i využívání vlastního autonomního systému (AS) poskytnutého regionálním registrem RIPE. Disponujeme dostatečným množstvím IPv4 adres a nepředstavitelným množstvím adres protokolu IPv6, protokol IPv6 je plně podporovaný na našich hostingových službách.

Administrace serverů

Naši administrátoři nepřetržitě kontrolují, zda jsou všechny provozované systémy v pořádku a odstraňují proaktivně v nejkratší možné době případné problémy, v režimu 7 x 24 x 365. Technologické vybavení Poskytovatele a nepřetržitá fyzická přítomnost pracovníků datového centra umožňuje to, že řešení veškerých nestandardních stavů serverů je započato okamžitě po jejich vzniku.

SLA – garantovaná kvalita služeb

Protože je kvalita našich služeb na nadprůměrné úrovni, můžeme ji našim zákazníkům garantovat. Všechny naše služby zákazníkům poskytují garanci navrácení peněz pro případ, kdy by byla jejich dostupnost nižší než definovaná. Konkrétní parametry SLA jsou uvedeny u jednotlivých služeb, obecně platí, že jsou tím přísnější, čím lepší službu zákazník využívá.
Průměrný uptime našich služeb v posledních letech nebyl nikdy nižší než 99,991%, což pro zákazníka znamená, že průměrná nedostupnost našich služeb nebyla nikdy vyšší než 4 minuty měsíčně.
Pro zákazníky managed serverů dokážeme nabídnout i druhou variantou programu garantované kvality služeb a to poskytnutí záruky za vyřešení požadavků či případných závad v definovaných časech.

Zákaznická podpora

Naše call centrum je provozováno rovněž v režimu 7 x 24 x 365. V call centru jsou k dispozici systematicky školení operátoři, kteří jsou schopni kdykoliv řešit požadavky zákazníků a to pomocí třech komunikačních kanálů:

Zákazník má tedy možnost volby komunikačního prostředku a pomocí něho kdykoliv vyřešit svůj požadavek. Všichni operátoři jsou zapojeni do systému hodnocení úrovně komunikace a spokojenosti zákazníků.
Robustní systém call centra umožňuje nastavit přednostní zpracování požadavků VIP zákazníků (včetně GOLD telefonní linky přímo na administrátory) a routování jednotlivých požadavků dle obsahu požadavku na konkrétního operátora dle jeho skillu. Zároveň zajišťujeme dodržování požadovaného service levelu zákaznické podpory. (garance zvednutí telefonu nebo přijetí chatu do definované doby, garance odpovězení na e-mailový požadavek v určeném termínu).

Konkrétní kvalitativní parametry zákaznické podpory za posledních 12 měsíců:

Zákaznické centrum

Zákaznické centrum ACTIVE 24 je komplexní administrační nástroj obsahující nejenom informace o objednaných službách, údajích o uživateli, platbách, novinkách nebo chodu serveru, ale také možnost aktivní správy služeb provozovaných pro zákazníka. Zákaznické centrum je jedním z nejlepších nástrojů svého druhu na trhu, většinu potřebných úkonů může díky němu provádět zákazník bez nutnosti komunikace se zákaznickou podporou, bez potřeby technických znalostí. Příkladem může být:

Funkce Zákaznického centra je možné vyzkoušet i bez nutnosti registrace na adrese: https://centrum.active24.com

Technologické inovace

Jako technologický leader webhostingu v republice nasazujeme a podporujeme celou řadu technologických inovací, které nebývají prospěšnými pouze pro naše zákazníky, ale mnohdy pro celou internetovou komunitu.
Níže je uvedeno několik příkladů z posledních let:

Pro mnohé využívané technologie se naše společnost může pochlubit zajímavými primáty.
Například DNSSEC jsme začali v České republice podporovat jako první, v současné době jsme druhým největším registrátorem v ČR a patříme mezi největší ve světě v počtu domén zabezpečených DNSSECem na světě a výrazně tak snižujeme rizika podvržení webového obsahu nebo zneužití e-mailových schránek.
Námi vyvinuté řešení FTP autorizace, která umožňuje omezit přistupy pro editaci webového obsahu pouze z určitého státu nebo definovaných IP adres zabezpečuje námi provozované webové stránky proti neoprávněným úprávám hackery.
Rovněž kombinace využití DKIM a GREYLISTINGu pomáhající v boji proti spamu je v komerčním provozu zcela ojedinělá.

Členství v důležitých organizacích

Stejně jako u technologických inovací jsme aktivní i v organizacích, které jsou důležité pro správné fungování a dlouhodobý rozvoj Internetu nejen v České republice. Naši zaměstnanci jsou aktivní zejména v těchto sdruženích: