Změny na doménách

Autorizace změny držitele/administrativního kontaktu na doméně

Authorization of the change of holder/administrative contact domain