Pravidla Facebook soutěže

  1. Pořadatelem soutěže je ACTIVE 24, s.r.o., se sídlem v Praze, ulice Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, IČO: 25115804, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, Spis. zn.: C.51029.
  2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli nikoliv Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli nikoliv Facebooku.
  3. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“). Účastník nemusí být zákazníkem pořadatele.

Podmínky zařazení do vyhodnocení tipovací soutěže

  1. Podmínkou účasti v soutěži je vložení komentáře se správnou odpovědí pod soutěžní otázku na Facebooku.
  2. Do vyhodnocení soutěže nebudou zařazeny komentáře, které budou chybné.

Výhra

  1. Vylosován bude jeden výherce

Vyzvednutí výhry

  1.  O vyzvednutí výhry bude výherce informován včas na e-mailovou adresu, kterou nám zašle na e-mailovou adresu marketing@active24.cz.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, jakož i zásahu do pravidel soutěže a právo kdykoliv soutěž ukončit bez náhrady, a to po celou dobu trvání soutěže.

V Praze 10. 10. 2017