Vedení společnosti

Vzhledem k potřebě rychlých reakcí musí být rozhodovací procesy jednoduché a transparentní. Seznamte se s vedoucími služeb ACTIVE 24.

Petr Šmída ředitel a jednatel

Petr Šmída

Rodištěm a dodnes i tím pravým domovem je pro Petra malebné východočeské Nové Město nad Metují. Po studiích na Vysoké škole ekonomické v Praze začal svoji profesní kariéru v dnešním T–Mobile (dříve RadioMobil), kde pracoval téměř 10 let v oblasti personalistiky s přesahem do dalších oblastí, hlavně řízení a rozvoje kvality, řízení zákaznického servisu, projektového řízení a prodeje.
Od června 2007 začal Petr Šmída pracovat pro ACTIVE 24 jako Manažer lidských zdrojů, k čemuž v červnu 2008 přibyly zodpovědnosti ve funkci jednatele a ředitele společnosti. Důvodem, proč si vybral právě ACTIVE 24 je, jak sám říká: „Nekonečný prostor pro iniciativu a realizaci a kromě toho také normální, rovné lidské vztahy ve firmě.“
Volný čas rád tráví muškařením a fotografováním.

Martina Pohořelická manažerka marketingu

Martina Pohořelická

Martina strávila v ACTIVE 24, dříve Globe Internet, s.r.o., většinu svého dosavadního profesního života, který proložila šestiletou mateřskou dovolenou. Webhostingový byznys má díky tomu dnes dostatečně hluboko pod kůží. V předchozích letech působila na marketingovém oddělení ACTIVE 24 jako produktový a projektový manažer a vysloužila si pověst náročné a leckdy neústupné kolegyně.
Příležitosti, které ji v životě potkávají, je zvyklá nenechávat ležet u cesty. A tak i vedení marketingového oddělení chápe jako výzvu, každodenní dobrodružství a zároveň velkou zodpovědnost. Přestože by ji její kolegové i přátelé pravděpodobně označili za poměrně komplikovanou osobnost, má v oblibě jednoduchá a elegantní řešení.

Tomáš Hála manažer bezpečnosti a provozu IT

Tomáš Hála

Tomáš vystudoval výpočetní techniku na elektrotechnické fakultě ČVUT. Do ACTIVE 24 nastoupil v r. 2007 jako Linux administrátor, od r. 2009 Linux tým vedl a nyní má na starosti celé provozní oddělení a bezpečnost i rozvoj služeb.
Bezpečnost považuje za svou prioritu a nekonečný proces učení se, promítání nových poznatků do reálného provozu a edukace lidí, kteří s technologiemi pracují. Nové technologie rád poznává, přesto při jejich nasazování postupuje v praxi spíše konzervativně.
Ve volnám čase se věnuje zejména početné rodině, relaxačně sportuje a v neposlední řadě rád vyhledává hezky provedené geocache.

Michal Foist manažer zákaznické podpory

Michal Foist

Michal je rodákem z pohraničního Chodska, odtud zřejmě pramení i hraničářsko-opatrovnické rysy jeho charakteru. Někteří ze stávajících klientů naší společnosti si ho mohou pamatovat již ze zákaznické podpory hosting.cz, se kterou spolupracoval od roku 1998. Má tedy v oboru rozsáhlou praxi.
V ACTIVE24 vedl tým zákaznické podpory pro zahraniční klienty, poté se několik let účastnil realizace stěžejních interních projektů společnosti a od března 2013 zastává funkci manažera zákaznické podpory. Důraz klade na teamovou spolupráci a kvalitní interní komunikaci. Jeho jasným cílem je spokojenost našich zákazníků a týmu jeho kolegů.
Ve volném čase je otcem rodiny, manželem, muzikantem, pilotem, leteckým modelářem a nadšeným kynologem-amatérem.

Pavel Mattivi manažer vývoje

Pavel Mattivi

Pavel se narodil v Novém Jičíně a po základní škole začal studovat SPŠE se zaměřením na vývoj software, což jasně předurčilo jeho další kroky. Začal pracovat na volné noze a vyvíjel zakázkový SW v západní Evropě.
Do ACTIVE 24 nastoupil v roce 2007, díky svým zkušenostem zastává funkci Manažera vývoje. Jeho hlavní úlohou v ACTIVE 24 je udržitelný rozvoj IS. Klade důraz na otevřenost k novým technologiím a postupům, jednoduchost a efektivitu.
Svůj volný čas tráví s rodinou, rád rybaří, věnuje se akvaristice a elektrotechnice.