Pomáháme

Kromě plnění primárních ekonomických cílů má společnost ACTIVE 24, s.r.o. zájem dlouhodobě podporovat veřejně prospěšné akce. V rámci těchto aktivit jsme spustili několik projektů, které mají za cíl koncepční podporu neziskového sektoru. Pomáháme finanční i nefinanční formou, do projektů jsme zapojili i naše zaměstnance.

Sponzoring od ACTIVE 24 se vztahuje na poskytování bezplatných webhostingových služeb pro neziskové organizace na doméně, která je registrována a vedena u ACTIVE 24. Sponzoring je pouze na webhostingové služby a nevztahuje se na registraci či obnovovací poplatek na doménu.

Podmínky sponzoringu:

V roce 2010 jsme se stali partnerem Centra Paraple a jsme na to náležitě pyšní. Kromě každoroční finanční podpory nabízíme klientům Centra Paraple také sponzorský program, díky kterému si mohou zřídit webové stránky a využívat webhostingové služby zdarma.

Podmínky sponzoringu pro stávající i bývalé klienty Centra Paraple:

Za každou .CZ doménu, registrovanou nebo obnovenou u ACTIVE 24, věnujeme 1 Kč CENTRU PARAPLE a společně tak podpoříme handicapované spoluobčany.

Centrum Paraple je sociálně rehabilitační a poradenské centrum. Pomáhá lidem s poškozením míchy po úrazu nebo onemocnění v průběhu života žít dál podle svých představ. Ztráta původní možnosti pohybu a dalších funkcí organizmu je velkým zásahem do života člověka i jeho rodiny. Člověk, u kterého došlo k poškození míchy, prochází v České republice nejdřív léčením na některé ze 4 spinálních jednotek v Praze, Brně, Liberci a Ostravě.

Potom následuje léčení a rehabilitace v některém z rehabilitačních ústavů. Odborný tým centra, složený ze zástupců mnoha profesí – sociálních pracovníků, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, psychologů, zdravotních sester, osobních asistentů, instruktorů soběstačnosti na vozíku a dalších pomáhá klientům Centra Paraple zvládnout těžké období po úrazu nebo nemoci, zlepšit svou fyzickou a psychickou kondici, dosáhnout co největší samostatnosti a získat novou energii k překonávání překážek. Součástí služeb je i podpora v oblasti zdravého životního stylu, rodičovství, pracovního uplatnění, nalezení nových zájmů a koníčků a v mnoha dalších specifických oblastech. Centrum Paraple poskytuje sociální rehabilitaci formou pobytů o délce 2 – 4 týdny, které lze opakovat a nabízí také odborné poradenství. Služby využívá každý rok více než 1 400 lidí z celé České republiky.

Více na www.paraple.cz

Den OFFLINE je příspěvkem ACTIVE 24, s.r.o. na veřejně prospěšné aktivity formou firemního dobrovolnictví.

V rámci těchto aktivit je umožněno zaměstnancům společnosti ACTIVE 24, s.r.o. zapojit se do firemního dobrovolnictví, tzn. věnovat jednou za rok jeden den práce neziskovému a veřejně prospěšnému projektu.

Zaměstnanci vypomáhají v organizacích se zaměřením:

Podporujeme neziskovou organizaci Wikimedia Česká republika, která je oficiální pobočkou nadace Wikimedia na území Česka. Poskytuje logistickou a finanční podporu pro organizaci projektů, které napomáhají zkvalitňovat a propagovat českou Wikipedii a další projekty Wikimedia Foundation.

wikimediacr

Podporujeme myšlenku pomoci všem, kteří se rozhodli podnikat na internetu. Rádi bychom přispěli k rozvoji kvalitních a nadějných internetových projektů v České republice. Rozhodli jsme se proto poskytnout naše služby zdarma vybraným začínajícím internetovým projektům.

Rozjíždíte nový online projekt? Hledáte pro něj kvalitní webhosting nebo virtuální server? Nemáte dostatek financí na provoz takových služeb? Věříte tomu, že Váš projekt stojí na dobré a prospěšné myšlence a obstál by v našem výběru? Pak se přihlaste do našeho programu přes e-mail startup@active24.cz.


1. Přihlášení projektu

Svůj projekt můžete přihlásit kdykoliv zasláním žádosti na e-mailovou adresu startup@active24.cz.


2. Podmínky poskytnutí startup sponzoringu

Při výběru projektů, které se rozhodneme sponzorovat, záleží nejen na myšlence projektu ale i kvalitě a obsahu informací, kterými bude projekt popsán. Zajímá nás hlavní myšlenka Vašeho projektu. Popište nám, jak se bude projekt rozvíjet, co všechno jste pro realizaci projektu dosud udělal/a. Tyto informace prosím uveďte ve své žádosti.

Podmínkou poskytnutí startup sponzoringu je umístění banneru ACTIVE 24 na sponzorovaném webu a podpis jednoduché sponzoringové smlouvy. Vyhrazujeme si právo na výběr projektů, které se rozhodneme sponzorovat. Nepodporujeme herní portály a portály s obsahem, který není v souladu s dobrými mravy a se zákony ČR. ACTIVE 24 startup sponzoring neplatí pro stávající zákazníky ACTIVE 24.

Sponzoring webhostingu nabízí ACTIVE 24 také pro webové prezentace neziskových organizací.


3. Služby na výběr
1) DOMÉNA na 1 rok ZDARMA

Registrace domény s koncovkou .cz, .sk, .eu, .com, .net, .org, .info nebo .biz. V případě, že doménu již máte a je registrována u jiného poskytovatele, podmínkou je její převod k nám.


2) WEBHOSTING na 3 roky ZDARMA

Výběr z nabídky našeho webhostingu najdete zde.


3) SERVEROVÉ ŘEŠENÍ až na 1 rok zdarma

Výběr serverových řešení najdete na https://servery.cz/

Snažíme se poskytnout podporu co nejvíce projektům. Maximální podpora jednomu projektu je nastavena na 12 000,- podle našich prodejních cen.

Spuštěné startup projekty