Licenční podmínky provozu VPS

Provoz služby Virtuální privátní servery (VPS) se řídí kromě standardních všeobecných obchodních podmínek ACTIVE 24, s.r.o. (dále jako poskytovatel) těmito podmínkami:

  1. Poskytovatel služby ručí za běh VPS  serveru a jeho konektivity. Poskytovatel ručí za OS nebo aplikace, které jsou součástí služeb VPS. Neručí za obsah VPS, za správné licencování zákazníkem využívaného operačního systému nebo zákazníkem provozovaných aplikací. Pokud si uživatel vlastním zásahem poškodí operační systém, může prostřednictvím Zákaznického centra VPS reinstalovat a dosáhnout tak výchozího nastavení serveru.
  2. Aplikace provozované na VPS serveru jsou plně ve správě zákazníka, provozovatel neručí za jejich správný chod a ani jej nemonitoruje. 
  3. Provozovatel pořizuje pravidelné zálohy VPS  serverů, nemůže ale garantovat konzistenci takto pořízených dat. Zejména zálohy databází a jiných binárně ukládaných dat nemusí být konzistentní. Pokud zákazník považuje data na svém serveru za důležitá, zajistí si vlastní správné a pravidelné zálohování. K tomu si může u poskytovatele zřídit FTP účet s odpovídajícím prostorem.
  4. Zákazník je povinen si svůj  VPS  zabezpečit proti zneužití třetí osobou. Především administrátorský přístup na server musí být chráněn silným heslem (nebo klíčem) a ideálně také firewallem s omezením na zdrojové IP adresy. V případě, kdy dojde ke zneužití serveru třetí osobou (typicky k šíření spamu, umisťování phishingu, působení v rámci botnetu, provádění útoků apod.), je zákazník povinen bezodkladně spolupracovat na zastavení takové činnosti serveru či odstranění závadného obsahu. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn omezit poskytovanou službu (např. zablokováním vybraného síťového provozu ze serveru nebo i zásahem do obsahu serveru). Pokud zákazník na odstranění problému bezodkladně nespolupracuje, může provozovatel pozastavit provoz celého VPS.
  5. Provozovatel provádí servisní úkony na fyzických serverech přednostně tak, aby zajistil nepřetržitý chod VPS. V případě, kdy tento postup není možné dodržet nebo by byl neefektivní, může poskytovatel VPS uspat a následně probudit nebo restartovat. Takové zásahy jsou ale vždy plánovány do období "mimo špičku" (typicky v nočních hodinách) a pokud nejsou předem ohlášeny, nepřekračují dobu trvání 30 minut. Zákazník si z těchto důvodů na serveru nastavuje provozované aplikace tak, aby po se případném restartu samy bezproblémově spustily.