Licenční podmínky provozu APS

I když se o provoz APS starají naši zkušení administrátoři, podléhá správa aplikací zákazníkovi, který tak přejímá zodpovědnost nad některými aspekty provozu serveru. Níže popisujeme nejdůležitější podmínky pro správný provos APS serveru, jejich porušení může vést k ukončení služby.

  1. Všechny potřebné licence programů instalovaných na APS zajišťuje zákazník přímo u výrobce nebo distributora aplikace. V procesu prodeje aplikace žádným způsobem nefigurujeme. Pokud je nějaký software instalován společností ACTIVE 24 a vyžaduje-li odsouhlasení licenčních podmínek výrobce programu, koncový zákazník opravňuje společnost ACTIVE 24 k odsouhlasení těchto licenčních podmínek v zastoupení.
  2. Instalace a update aplikací se provádí vždy a pouze pod speciálním uživatelským účtem, tzv. administrátorským, který k těmto akcím disponuje dostatečným oprávněním. Speciální účet slouží pouze k účelům zde uvedeným. Je zakázáno pod ním provozovat hostované aplikace. Přihlašování pod tímto účtem je monitorováno.
  3. Instalovat je povoleno pouze objednané aplikace. Případné jiné aplikace je možné doinstalovat až po jejich schválení společností ACTIVE 24. Při zjištění porušení těchto podmínek si společnost ACTIVE 24 vyhrazuje právo nepovolený software odinstalovat bez upozornění. Jako poskytovatelé neručíme za obsah APS, ani za správné licencování všech provozovaných programů, s výjimkou těch aplikací, které jsou součástí služby APS.
  4. Každá fyzická osoba musí mít svůj vlastní uživatelský účet, aby měla umožněn nepřetržitý přístup k aplikaci. Účty neni možné navzájem sdílet mezi různými fyzickými osobami. ACTIVE 24 není odpovědná za poškození či ztrátu dat v případě, že zákazník ztratí heslo k šifrovanému disku. V případě ztráty hesla jsou data nenávratně ztracena
  5. Při instalaci serveru zajistí společnost ACTIVE 24, aby byl server řádně zabezpečen a aby byly instalovány potřebné bezpečnostní aktualizace a patche. Aktualizace vydané po instalaci si zákazník instaluje sám pomocí admin přístupu s APS.
  6. ACTIVE 24 je odpovědný za bezvýpadkový chod serveru s aplikací, za jeho nepřetržitou dostupnost z internetu. Služba Aplikační servery spadá do programu Garantované kvality služeb a zákazník má nárok na slevu z provozních poplatků podle uvedeného schématu. Servery s aplikacemi jsou online monitorovány, systémoví správci jsou tak schopni nastoupit k řešení případného výpadku okamžitě po jeho vzniku, v režimu 7 x 24. Ve stejném režimu má zákazník možnost kontaktovat zákaznickou podporu, pokud zjistí problém s dostupností, stabilitou nebo výkonem serveru, na kterém je aplikace provozována.
  7. ACTIVE 24 provádí denně zálohu kompletního serveru vč. operačního systému - tzv. image serveru. Zálohy schraňujeme po dobu 7 dní. Jedná se však o bezpečnostní zálohy pro případ havárie systému. Data aplikace si musí zálohovat každý zákazník individuálně
  8. Pokud dojde k výpadku běhu aplikace nebo serveru neodborným použitím speciálního účtu, nenese společnost ACTIVE 24 za výpadek nebo případnou ztrátu dat zodpovědnost. Obnovu serveru z poslední dostupné zálohy je v tomto případě možné objednat za běžnou hodinovou sazbu techniků ACTIVE 24.
  9. ACTIVE 24 poskytne zákazníkovi potřebná přístupová práva k tomu, aby mohl nainstalovat a updatovat vybranou aplikaci a to podle toho, jaké updaty může provádět dle licenčního ujednání. Doporučenou variantou instalace a údržby aplikace je situace, kdy instalaci, updaty a upgrady aplikace provádí pracovníci výrobce aplikace a nebo jejich proškolení partneři. ACTIVE 24 není odpovědný za licencování použitých programů ani za případné problémy po updatu aplikace. Můžeme však obnovit data z poslední dostupné zálohy a vrátit APS do předcházejícího funkčního stavu.
  10. ACTIVE 24 neřeší dotazy nebo požadavky na aplikaci samotnou, k tomu by měl zákazník využít kontakty od výrobce nebo distributora použitého programu.