Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!


Šek za naši společnost již třetím rokem na Dobročinné akademii aneb Paraple předal náš jednatel Petr Šmída.

V České republice zasáhne úraz s poraněním míchy každý týden do života čtyř lidí. Musí začít znovu, jinak, na vozíku.
Centrum Paraple jim pomáhá již od roku 1994. Pomoc Centra Paraple ročně využije kolem 1500 vozíčkářů z celé ČR.

Jsme rádi, že společně s vámi můžeme pomoci při integraci vozíčkářů do běžného života.