Jednorázová pomoc

  • Záplavy v roce 2009

Zaměstnanci ACTIVE 24 přispěli dobrovolnou částkou ke zmírnění následků pro ty nejpotřebnější a to finančním darem na konto humanitární organizace Člověk v tísni. Společnost ACTIVE 24 navýšila dar o stejnou částku, která byla vybrána zaměstnanci.